Post: thắc mắc về lí lịch sinh viên
User: 13521017
Infraction: Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích
Points: 1

Administrative Note:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Message to User:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Original Post:
Mọi người cho em hỏi nếu là mồ côi thì khi điền vào thành phần gia đình em phải điền sao ạ