Post: Về sơ yếu lý lịch của tân sinh viên, ký túc xá
User: 14520745
Infraction: Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích
Points: 1

Administrative Note:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Message to User:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Original Post:
1. Yêu cầu mẫu như trường mà không có chỗ gián ảnh. Giờ bên địa phương bảo cần ảnh và ghi đúng về hồ sơ cha mẹ nên họ không chấp nhận xác nhận
2. Ký túc xá trường ở khu nào, lệ phí là bao nhiêu