Vé đã xử lý xong, cảm ơn các bạn đã quan tâm. Đóng topic