Mình đang lập team MMT làm đồ án môn giới thiệu ngành. Ai chưa có nhóm thì liên hệ mình build team chung nha :happy::happy::happy: