Announcement

Collapse
No announcement yet.

Lập trình VBA cho người mới học

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [Visual Basic] Lập trình VBA cho người mới học

  Thân chào mọi người!

  Em không học theo công nghệ thông tin nhưng em rất thích nó.
  Nay em có đi học một lớp lập trình VBA, nhưng em không hiểu cho lắm. Rất mong được anh, chị, bạn bè giúp đỡ.
  Em có bài tập này mong mọi người giải giùm em ạ. Viết code

  Bài tập 3: Nhập 1 giá trị N. Cho biết có bao nhiêu số nguyên tố trong dãy số 1,2,…,N. Cho hiển thị các số nguyên tố trong đó.

  Bài tập 4: Cho trước 5 phiếu thuê phòng (Họ tên, Loại phòng, Đơn giá thuê, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc). Viết chương trình tính và xuất tiền phải trả theo công thức: Tiền trả = Số ngày thuê * Đơn giá (Trong đó, Số ngày thuê = Ngày kết thúc – Ngày bắt đầu).

  Trong đó:
  Nếu Loại phòng A thì đơn giá là 300.000
  Nếu Loại phòng B thì đơn giá là 200.000
  Nếu Loại phòng C thì đơn giá là 100.000

  2 bài này viết code thế nào à. mới học thôi ạ.
  Em chân thành cảm ơn!

 • #2
  Nếu thấy có gì "kì kì" thì mong mọi người gạch đá nhẹ tay

  Bài 3:
  #include <iostream>

  using namespace std;
  bool isPrime(int n) //Hàm kiểm tra SNT
  {
  if (n==0 || n==1) return 0;
  for (int i=2;i*i<=n;i++)
  if (n%i==0) return 0;
  else continue;
  return 1;
  }
  void main()
  {
  int n,dem=0;
  cout<<"Nhap n: ";
  cin>>n;
  for (int i=2;i<=n;i++)
  {
  if (isPrime(i)==0) continue;
  else dem++;
  cout<<i<<"\t";
  }
  cout<<"Tong so cac so nguyen to tu 1->"<<n<<" la: "<<dem;
  }

  Bài 4: bài này mình làm không biết đúng yêu cầu đề không nữa
  #include <iostream>
  #include <string>

  using namespace std;
  void nhap(string& name,char& type,int& unit,int& start,int& end)
  {
  cout<<"Nhap ho ten: ";
  getline(cin,name);
  cout<<"Nhap loai phong: ";
  cin>>type;
  cout<<"Nhap ngay bat dau: ";
  cin>>start;
  cout<<"Nhap ngay ket thuc: ";
  cin>>end;
  fflush(stdin);
  switch(type)
  {
  case 'a':case 'A':
  unit=300000;
  break;
  case 'b':case 'B':
  unit=200000;
  break;
  case 'c':case 'C':
  unit=100000;
  break;
  }
  }
  void in(string name,char type,int unit,int start,int end)
  {
  cout<<"Ho ten:"<<name<<endl;
  cout<<"Loai phong: "<<type<<endl;
  cout<<"Don gia: "<<unit<<endl;
  cout<<"Ngay bat dau: "<<start<<endl;
  cout<<"Ngay ket thuc: "<<end<<endl;
  int thanhtien=(end-start)*unit;
  cout<<"Thanh tien: "<<thanhtien<<endl;
  }
  void main()
  {
  string name1,name2,name3,name4,name5;
  char p1,p2,p3,p4,p5;
  int st1,en1,st2,en2,st3,en3,st4,en4,st5,en5,u1,u2,u3,u 4,u5;
  nhap(name1,p1,u1,st1,en1);
  nhap(name2,p2,u2,st2,en2);
  nhap(name3,p3,u3,st3,en3);
  nhap(name4,p4,u4,st4,en4);
  nhap(name5,p5,u5,st5,en5);
  in(name1,p1,u1,st1,en1);
  in(name2,p2,u2,st2,en2);
  in(name3,p3,u3,st3,en3);
  in(name4,p4,u4,st4,en4);
  in(name5,p5,u5,st5,en5);
  }
  Last edited by 14520769; 09-11-2014, 13:24.

  Comment


  • #3
   Originally posted by 14520769 View Post
   Nếu thấy có gì "kì kì" thì mong mọi người gạch đá nhẹ tay

   Bài 3:
   #include <iostream>

   using namespace std;
   bool isPrime(int n) //Hàm kiểm tra SNT
   {
   if (n==0 || n==1) return 0;
   for (int i=2;i*i<=n;i++)
   if (n%i==0) return 0;
   else continue;
   return 1;
   }
   void main()
   {
   int n,dem=0;
   cout<<"Nhap n: ";
   cin>>n;
   for (int i=2;i<=n;i++)
   {
   if (isPrime(i)==0) continue;
   else dem++;
   cout<<i<<"\t";
   }
   cout<<"Tong so cac so nguyen to tu 1->"<<n<<" la: "<<dem;
   }

   Bài 4: bài này mình làm không biết đúng yêu cầu đề không nữa
   #include <iostream>
   #include <string>

   using namespace std;
   void nhap(string& name,char& type,int& unit,int& start,int& end)
   {
   cout<<"Nhap ho ten: ";
   getline(cin,name);
   cout<<"Nhap loai phong: ";
   cin>>type;
   cout<<"Nhap ngay bat dau: ";
   cin>>start;
   cout<<"Nhap ngay ket thuc: ";
   cin>>end;
   fflush(stdin);
   switch(type)
   {
   case 'a':case 'A':
   unit=300000;
   break;
   case 'b':case 'B':
   unit=200000;
   break;
   case 'c':case 'C':
   unit=100000;
   break;
   }
   }
   void in(string name,char type,int unit,int start,int end)
   {
   cout<<"Ho ten:"<<name<<endl;
   cout<<"Loai phong: "<<type<<endl;
   cout<<"Don gia: "<<unit<<endl;
   cout<<"Ngay bat dau: "<<start<<endl;
   cout<<"Ngay ket thuc: "<<end<<endl;
   int thanhtien=(end-start)*unit;
   cout<<"Thanh tien: "<<thanhtien<<endl;
   }
   void main()
   {
   string name1,name2,name3,name4,name5;
   char p1,p2,p3,p4,p5;
   int st1,en1,st2,en2,st3,en3,st4,en4,st5,en5,u1,u2,u3,u 4,u5;
   nhap(name1,p1,u1,st1,en1);
   nhap(name2,p2,u2,st2,en2);
   nhap(name3,p3,u3,st3,en3);
   nhap(name4,p4,u4,st4,en4);
   nhap(name5,p5,u5,st5,en5);
   in(name1,p1,u1,st1,en1);
   in(name2,p2,u2,st2,en2);
   in(name3,p3,u3,st3,en3);
   in(name4,p4,u4,st4,en4);
   in(name5,p5,u5,st5,en5);
   }
   Người ta hỏi lập trình Visual Basic chứ có phải C đâu cha :baffle:

   Comment

   LHQC

   Collapse
   Working...
   X