Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sự khác nhau khi biên dịch trên DevC+= và Visual Studio

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • 14520564
  replied
  K phải bài trong ACM. E làm bài để ôn thi HK

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520564 View Post
  E dùng DevC++ 5.7.1. Nó k báo lỗi mà chỉ bị time limit.
  Bài này đâu có trong acm.uit.edu.vn mà time limit hả em?

  Leave a comment:


 • 14520564
  replied
  E dùng DevC++ 5.7.1. Nó k báo lỗi mà chỉ bị time limit.

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520564 View Post
  Là sao??? Mình chưa hiểu lắm!

  PHP Code:
  #include <stdio.h> 
  #include <string.h> 

  int demktrang(char *s

      
  int lidem
      
  dem 0
      
  lstrlen(s); 
      for (
  i=0i<li++) 
      { 
          if (
  s[i]== ' '
          
  demdem+1
      } 
      
  printf("So khoang trang la: %d"dem); 
      return 
  dem


  main() 

      
  char s[200]; 
      
  printf("Nhap chuoi: "); 
      
  gets(s); 
      
  demktrang(s); 

  Có phải là vậy??? Nhưng vẫn k dc

  Tôi dùng DevC++ 5.8.1 thì chạy được mà em

  Leave a comment:


 • 14520564
  replied
  Originally posted by 14520138 View Post
  Dec-C không cho khai báo trong dòng for á bạn ơi
  Là sao??? Mình chưa hiểu lắm!

  PHP Code:
  #include <stdio.h> 
  #include <string.h> 

  int demktrang(char *s

      
  int lidem
      
  dem 0
      
  lstrlen(s); 
      for (
  i=0i<li++) 
      { 
          if (
  s[i]== ' '
          
  demdem+1
      } 
      
  printf("So khoang trang la: %d"dem); 
      return 
  dem


  main() 

      
  char s[200]; 
      
  printf("Nhap chuoi: "); 
      
  gets(s); 
      
  demktrang(s); 

  Có phải là vậy??? Nhưng vẫn k dc

  Leave a comment:


 • 14520138
  replied
  Dec-C không cho khai báo trong dòng for á bạn ơi

  Leave a comment:


 • Sự khác nhau khi biên dịch trên DevC+= và Visual Studio

  Chào thầy!
  Cho e hỏi: bt đếm khoảng trắng trong chuỗi của e, cũng như nhau mà trên lại chạy đc trên 2013 còn DEV-C k chạy được
  PHP Code:

  // DEV-C

  #include <stdio.h>
  #include <string.h>

  int demktrang(char *s)
  {
      
  int ldem;
      
  dem 0;
      
  lstrlen(s);
      for (
  int i=0i<li++)
      {
          if (
  s[i]== ' ')
          
  demdem+1;
      }
      
  printf("So khoang trang la: %d"dem);
      return 
  dem;
  }

  main()
  {
      
  char s[200];
      
  printf("Nhap chuoi: ");
      
  gets(s);
      
  demktrang(s);
      

  PHP Code:

  // Visual studio 2013
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #include <conio.h>
  int demktrang(char *s)
  {
      
  int ldem;
      
  dem 0;
      
  strlen(s);
      for (
  int i 0i<i++)
      {
          if (
  s[i] == ' ')
              
  dem dem 1;
      }
      
  printf("So khoang trang la: %d"dem);
      return 
  dem;
  }

  void main()
  {
      
  char s[200];
      
  printf("Nhap chuoi: ");
      
  gets_s(s);
      
  demktrang(s);
      
  _getch();

  Attached Files

LHQC

Collapse
Working...
X