bạn nào học lớp giới thiệu nghành IT009.F24 cho mình vào nhóm với