Cho mình hỏi sao nó không làm cái cửa sổ browser file như hình trên cho nhanh nhỉ?
Mỗi lần tìm file backup này nọ phát mệt =,=

1.PNG

2.PNG