Announcement

Collapse
No announcement yet.

Lỗi khi lấy giá trị từ Button lên TextField

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [Java] Lỗi khi lấy giá trị từ Button lên TextField

  Mọi người cho em hỏi cách khắc phục lỗi này với. Em đang làm Calculator bằng JavaFXML có sử dụng công cụ Scene Builder để thiết kế giao diện. Lỗi khi nhấn vào các Button thì trên TextField lại không hiện ra text của Button đó
  Đây là code trong file FXMLDocumentController.java
  Code:
  package casion.calculator;
  
  import java.net.URL;
  import java.util.ResourceBundle;
  import javafx.event.ActionEvent;
  import javafx.fxml.FXML;
  import javafx.fxml.Initializable;
  import javafx.scene.control.Button;
  import javafx.scene.control.TextField;
  
  /**
   *
   * @author UitLan
   */
  public class FXMLDocumentController implements Initializable {
    
    @FXML
    private TextField Field;
      
    @Override
    public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
      // TODO
    }
    
    @FXML
    private void handledDigitActon(ActionEvent event) {
      String digit = ((Button) event.getSource()).getText();
      String oldText = Field.getText();
      String newText = oldText + digit;
      Field.setText(newText);
    }
  
    @FXML
    private void handleAddOperation(ActionEvent event) {
    }    
  }
  err1.jpg

LHQC

Collapse
Working...
X