Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Lớp thuật toán hè 2015] Tài liệu và trao đổi buổi 2

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • 13521005
  replied
  Mình làm thế này. Phức tạp hơn một tí, tốc độ cũng không cải thiện gì ps:
  PHP Code:

  uint32_t reverseBits
  (uint32_t n) {
      
  int a;
      
  char befaft;//before - after
      
  int jx;
      for(
  int i 016i++)
      {
          
  31 i;
          
  bef = (>> i) & 1;
          
  aft = (>> j) & 1;
          
  bef aft;
          
  = (<< i) | (<< j);
          
  ^= a;

      }
      return 
  n;

  Last edited by 13521005; 09-07-2015, 09:35.

  Leave a comment:


 • 14520423
  replied
  PHP Code:
  uint32_t reverseBits(uint32_t n) {
      
  uint32_t temp=0;
      for(
  int i=0;i<32;i++)
      {   
          
          
  temp=temp<<1;
          if(
  n&1)
              
  temp=temp+1;
          
  n=n>>1;
      }
      return 
  temp;

  https://leetcode.com/problems/reverse-bits/ có vẻ đúng :3

  Leave a comment:


 • 13521005
  replied
  cải tiến đoạn code của mình bằng phương pháp đệ quy thì ta chỉ cần một dòng

  Originally posted by 13521005 View Post

  PHP Code:
  int singleNumber(intnumsint numsSize) {
      
  int result =  nums[0];
      for(
  int i 1numsSize i++)
      {
          
  result ^= nums[i];
      }
      return 
  result;

  PHP Code:
  int singleNumber(intnumsint numsSize) {
      return (
  numsSize == -1) ? : (singleNumber(numsnumsSize-1)) ^ nums[numsSize-1];

  :happy:

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520674 View Post
  thầy ơi có tài liệu chi tiết ko ạ e ở nhà học cuối tháng này mới vào SG
  Chứ em muốn chi tiết cỡ nào nữa? :funny:

  Leave a comment:


 • 14520674
  replied
  thầy ơi có tài liệu chi tiết ko ạ e ở nhà học cuối tháng này mới vào SG

  Leave a comment:


 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520769 View Post
  nếu như vậy thì nếu mảng có 2 phần tử duy nhất sẽ ra sai kết quả? VD đối với mảng {1, 2, 3, 1} thì kết quả sẽ là 2^3 = 0010 ^ 0011 = 0001 = 1?
  Đề bài giới hạn chuyện này rồi mà em: every element appears twice except for one . Yên tâm.
  Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
  Last edited by toannv; 08-07-2015, 10:29.

  Leave a comment:


 • 14520769
  replied
  nếu như vậy thì nếu mảng có 2 phần tử duy nhất sẽ ra sai kết quả? VD đối với mảng {1, 2, 3, 1} thì kết quả sẽ là 2^3 = 0010 ^ 0011 = 0001 = 1?

  Leave a comment:


 • 14520979
  replied
  Originally posted by 14520674 View Post
  mỗi lần xor thì nếu có 2 số giống nhau nó sẽ ra 0 nên sau khi xor hết dãy số thì những số giống nhau sẽ bị triệt tiêu chỉ còn lại số lặp 1 lần ) nên nó ra kết quả thôi )
  cảm ơn bạn, giờ thì hiểu rồi

  Leave a comment:


 • 14520674
  replied
  Originally posted by 14520979 View Post
  tại sao xor lần lượt như thế lại ra được kết quả đề bài yêu cầu. mấy anh giải thích giúp em với???
  mỗi lần xor thì nếu có 2 số giống nhau nó sẽ ra 0 nên sau khi xor hết dãy số thì những số giống nhau sẽ bị triệt tiêu chỉ còn lại số lặp 1 lần ) nên nó ra kết quả thôi )

  Leave a comment:


 • 14520979
  replied
  tại sao xor lần lượt như thế lại ra được kết quả đề bài yêu cầu. mấy anh giải thích giúp em với???

  Leave a comment:


 • 13520280
  replied
  - C++ using STL
  - 20ms
  PHP Code:
  class Solution {
  public:
      
  int singleNumber(vector<int>& nums
      {
          
  int result nums[0];
       
          for(
  std::vector<int>::iterator it nums.begin()+1;it!=nums.end();it++)
          {
              
  result ^=*it;
          }
          return 
  result;
      }
  }; 
  Last edited by 13520280; 07-07-2015, 13:48.

  Leave a comment:


 • 14520874
  replied
  Ý tưởng: Chia làm 2 mảng, mảng chứa số âm, mảng chứa số dương...

  PHP Code:
  #define _MAX 50000

  int singleNumber(intnumsint numsSize) {
      
  inthash = (int*)calloc(_MAX,sizeof(int));
      
  inthash2 = (int*)calloc(_MAX,sizeof(int));
      for (
  int i 0i<numsSizei++) {
          if (
  nums[i]<0hash[nums[i]*(-1)]++;
          else 
  hash2[nums[i]]++;
      }
      for (
  int i 0i<_MAXi++) {
          if (
  hash[i] == 1) return i*(-1);   
          if (
  hash2[i] == 1) return i;   
      }

  :embarrassed:

  Leave a comment:


 • 13520280
  replied
  Originally posted by 14520052 View Post
  PHP Code:
  int singleNumber(intnumsint numsSize) {
      
  int x=nums[0],i;
      for (
  i=1;i<numsSize;i++)
          
  x^nums[i];
      return 
  x;

  Ý tưởng by Thiên Phúc.
  Ừa ha. Hay thiệt! XOR :kiss:

  Leave a comment:


 • 14520052
  replied
  PHP Code:
  int singleNumber(intnumsint numsSize) {
      
  int x=nums[0],i;
      for (
  i=1;i<numsSize;i++)
          
  x^nums[i];
      return 
  x;

  Ý tưởng by Thiên Phúc.

  Leave a comment:


 • 13521005
  replied
  XOR tất cả phần tử với nhau sẽ ra kết quả
  vì 2 số giống nhau XOR lại sẽ = 0

  PHP Code:
  int singleNumber(intnumsint numsSize) {
      
  int result =  nums[0];
      for(
  int i 1numsSize i++)
      {
          
  result ^= nums[i];
      }
      return 
  result;

  Leave a comment:

LHQC

Collapse
Working...
X