Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Lớp thuật toán hè 2015] Tài liệu và trao đổi buổi 5

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [Lớp thuật toán hè 2015] Tài liệu và trao đổi buổi 5

  Ngày mai phòng máy sẽ mở cửa lúc 9:30 và sẽ có hướng dẫn cách thi tối mai

  Các bạn xem và làm theo hướng dẫn ở http://forum.uit.edu.vn/threads/32971
  Đề bài: https://uva.onlinejudge.org/external/100/p10055.pdf để xem bài số 10055. Bài này dễ
  Upload code: https://uva.onlinejudge.org/index.ph...udge&Itemid=25 để submit code (tự gõ hay up file)
  Kết quả: https://uva.onlinejudge.org/index.ph...judge&Itemid=9 để xem kết quả
  Last edited by toannv; 16-07-2015, 09:57.

 • #2
  code cua thay
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  int main()
  {
      
  unsigned long int a,b;
      while(
  scanf("%lu%lu",&a,&b)==2)
      {
          if(
  a>b)
              
  printf("%lu\n",(a-b));
          else
          
  printf("%lu\n",(b-a));    
      }
      return 
  0;

  Last edited by toannv; 16-07-2015, 10:56.

  Comment


  • #3
   dùng http://codeforces.com/ đi thầy :d

   Comment


   • #4
    Originally posted by 14520234 View Post
    dùng http://codeforces.com/ đi thầy :d
    Sẽ cố em... khó nhất là tìm bài chưa có giải

    Comment


    • #5
     Bài The 3n + 1 problem -
     PHP Code:
     #include <stdio.h>
     unsigned long int three_N_plus1(unsigned long int num)
     {
         
     unsigned long int count 1;
         while(
     num != 1)
         {
             if(
     num != 0)
                 
     num num*1;
             else
                 
     num >>= 1;
             
     count++;
         }
         return 
     count;
     }

     int main()
     {
         
     unsigned long int num1num2;
         
     unsigned long int maxLenght 0;
         while(
     scanf("%lu%lu", &num1, &num2) == 2)
         {
             
     unsigned long int temp1 num1temp2 num2;
             if(
     num1 num2)
             {
                 
     temp1 num2;
                 
     temp2 num1;
             }
             
     unsigned long int i;
             for(
     temp1<= temp2i++)
             {
                 
     int temp three_N_plus1(i);
                 if(
     temp maxLenght)
                     
     maxLenght temp;
             }
             
     printf("%lu %lu %lu\n"num1num2maxLenght);
             
     maxLenght 0;
         }
         return 
     0;

     Comment


     • #6
      PHP Code:
      #include <stdio.h>

      int main()
      {
          
      int i,j,count,maxCount,a,b,n;
               while (
      scanf("%d%d",&a,&b)==2)
          {
              if (
      a<=b)
              {
                  
      maxCount=0;
                  for(
      i=a;i<=b;i++)
                  {
                      
      j=i;
                      
      count=0;
                      while(
      j>1)
                      {
                          
      count++;
                              if (
      j%2==1j=3*j+1;
                          else 
      j=j/2;
                      }
                      if (
      count>maxCountmaxCount=count;
                  }
              }
              else
              {
                  
      maxCount=0;
                  for(
      i=b;i<=a;i++)
                  {
                      
      j=i;
                      
      count=0;
                      while(
      j>1)
                      {
                          
      count++;
                              if (
      j%2==1j=3*j+1;
                          else 
      j=j/2;
                      }
                      if (
      count>maxCountmaxCount=count;
                  }
              }
              
      printf("%d %d %d\n",a,b,maxCount+1);
          }
               return 
      0;

      Comment


      • #7
       thưa thầy.
       em submit bài trên uva nó báo thê này là sao ạ
       Untitled.jpg

       Comment


       • #8
        Originally posted by 13521005 View Post
        thưa thầy.
        em submit bài trên uva nó báo thê này là sao ạ
        [ATTACH=CONFIG]17142[/ATTACH]
        Chắc nhiều người quá. Nó bắt xếp hàng :-)

        Comment

        LHQC

        Collapse
        Working...
        X