Announcement

Collapse
No announcement yet.

[C] Lỗi segment fault ?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [C] Lỗi segment fault ?

  Code:
  void ShellSort(int a[],int n, int h[], int k)
  {	int	step,i,j, x,len;
  	for (step = 0 ; step <k; step++)
  	{	len = h[step];
  		for (i = len; i<n; i++)
  		{	
  			x = a[i]; 
  			j = i-len; // a[j] đứng kề trước a[i] trong cùng dãy con 
  			while ((x<a[ j])&&(j>=0)// sắp xếp dãy con chứa x 
  			{		// bằng phương pháp chèn trực tiếp 
  				a[ j+len] = a[ j];
  				j = j - len;
  			}
  			a[j+len] = x;
  		}
  	}
  }
  Phía trên là code Shell Sort của thầy dạy
  em cải tiến 1 chút , mục đích là để cho nó chạy thôi, thuật toán thì hiểu rầu
  em bỏ cái < int h[], int k > thay vào đó là 1 vòng for(len=7;0<len;len-2)
  nhưng khi chạy ct thì nó ko thực hiện hàm ShellSort lun
  các huynh coi dum e vs

  Code:
  #include "stdafx.h"
  #include "conio.h"
  #include "stdio.h"
  
  void nhap(int a[],int n);
  void xuat(int a[],int n);
  void ShellSort(int a[],int n);
  void main()
  {
  	int a[10];
  	int n;
  	printf("Nhap n:");
  	scanf("%d",&n);
  	nhap(a,n);
  	xuat(a,n);
  	printf("\nMang dc sap xep:\n");
  	ShellSort(a,n); // ko chạy dc =.='
  	xuat(a,n);
  	getch();
  }
  void nhap(int a[],int n)
  {
  	for(int i=0;i<n;i++)
  		{
  			printf("Nhap a[%d]: ",i);
  			scanf("%d",&a[i]);
  		}
  }
  void xuat(int a[],int n)
  {
  	for(int i=0;i<n;i++)
  		printf(" %d",a[i]);
  }
  void ShellSort(int a[],int n)
  {
  	int i,j,len,x;
  	for(len=7;0<len;len-2)
  	{
  		for(i=len;i<n;i++)
  			{
  				x=a[i];
  				j=i-len;
  				while((x<a[j])&&(j>=0))
  				{
  					a[j+len]=a[j];
  					j=j-len;
  				}
  				a[j+len]=x;
  			}
  	}
  }

 • #2
  Bạn sai ở chỗ này nè
  trong vòng for đầu tiên: len - 2 // Giá trị len = 7 không đổi
  thay bằng len -= 2 nha
  Code:
  void ShellSort(int a[], int n)
  {
  	int i, j, len, x;
  	for(len = 7; 0 < len; len -= 2)
  	{
  		for(i = len; i < n; i++)
  			{
  				x = a[i];
  				j = i - len;
  				while((j >= 0) && ( x <a[j]))
  				{
  					a[j + len] = a[j];
  					j = j - len;
  				}
  				a[j + len] = x;
  			}
  	}
  }
  Last edited by 08520021; 17-03-2012, 03:55.

  Comment


  • #3
   ah há, thank a, chỗ đó ghi len=len-2 cũng dc fai ko a

   P/s: mà hềnh như a là nhóm trưởng nhóm những ng yêu thix thuật toán fai ko

   Comment


   • #4
    Đâu có đâu bạn, nhầm rồi, mình là gà công nghiệp thôi! Mình mà được vậy thì chắc không rớt cả đống môn rồi!

    Comment

    LHQC

    Collapse
    Working...
    X