Ai có kinh nghiệm lam bài tập lơn Môn tính toán mềm cho e xin ít kinh nghiệm không ạ
E cảm ơn