Ad cho em hỏi là thi vào chương trình chất lượng cao thì kiểm tra đầu vào tiếng anh là sau 2 năm học hay là bắt đầu nhập học sẽ kiểm tra ạ