Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cho dự án năm 2018-hlo- cần thêm 3 .net

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Cho dự án năm 2018-hlo- cần thêm 3 .net

  🌹 [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image001.png[/IMG] 🌹 [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image001.png[/IMG] 🌹Mô tả công việc:
  - Phân tích và phát triển các yêu cầu, sử dụng công nghệ .NET, MSSQL.
  - Nghiên cứu và sử dụng các công nghệ mới để giải quyết các vấn đề.
  - Tham gia thiết kế và vận hành hệ thống web.
  [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image002.png[/IMG] 👉 [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image002.png[/IMG] 👉 [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image002.png[/IMG] 👉Yêu cầu công việc
  - Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
  - Có kinh nghiệm khả năng sử dụn g .NET MVC, Entity Framework, MSSQL
  - Có kinh nghiệm về front-end (CSS, HTML, JavaScript). Biết sử dụng các thư viện của JavaScript (jQuery, AngularJS...), Bootstrap là một lợi thế.
  - Có kinh nghiệm sử dụng SQL. Biết sử dụng NoSQL là một lợi thế.
  [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image003.png[/IMG] 🧚Quyền lợi:
  - LƯƠNG: 10TR+++
  -Chế độ đầy đủ ( BHXh, BH sức khỏe, ăn team, sinh nhật, du lịch trong và ngoài nước)
  - Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
  [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image004.png[/IMG] 👏 [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image004.png[/IMG] 👏 [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image004.png[/IMG] 👏 welcome trai xinh về với HLO nà, cv quan tâm xin gửi về hr@hoanglinhonline.com [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image005.png[/IMG] • #2

  [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image001.png[/IMG] 🌹 [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image001.png[/IMG] 🌹 [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image001.png[/IMG] 🌹Mô tả công việc:
  - Phân tích và phát triển các yêu cầu, sử dụng công nghệ .NET, MSSQL.
  - Nghiên cứu và sử dụng các công nghệ mới để giải quyết các vấn đề.
  - Tham gia thiết kế và vận hành hệ thống web.
  [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image002.png[/IMG] 👉 [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image002.png[/IMG] 👉 [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image002.png[/IMG] 👉Yêu cầu công việc
  - Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
  - Có kinh nghiệm khả năng sử dụn g .NET MVC, Entity Framework, MSSQL
  - Có kinh nghiệm về front-end (CSS, HTML, JavaScript). Biết sử dụng các thư viện của JavaScript (jQuery, AngularJS...), Bootstrap là một lợi thế.
  - Có kinh nghiệm sử dụng SQL. Biết sử dụng NoSQL là một lợi thế.
  [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image003.png[/IMG] 🧚Quyền lợi:
  -Chế độ đầy đủ ( BHXh, BH sức khỏe, ăn team, sinh nhật, du lịch trong và ngoài nước)
  - Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
  [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image004.png[/IMG] 👏 [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image004.png[/IMG] 👏 [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image004.png[/IMG] 👏 welcome trai xinh về với HLO nà, cv quan tâm xin gửi về hr@hoanglinhonline.com [IMG]file:///C:%5CUsers%5CPC19%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsoht mlclip1%5C01%5Cclip_image005.png[/IMG]


  Comment

  Working...
  X