Chào các bạn!

DXC Vietnam, trước đây là CSC Vietnam có tuyển sinh viên sắp ra Trường.
Các bạn có thể gởi email về ntran57@dxc.com (UIT Alumni) với tiêu đề mail là UIT - Họ Tên - Apply for Java Program 12/2018.

Nếu các bạn gửi CV trước thứ hai ngày 26/11, các bạn sẽ được ưu tiên phỏng vấn vào thứ ba 27/11.
Ngày bắt đầu chương trình: 03/12/2018. Các bạn gửi CV sau ngày này sẽ được phỏng vấn cho đợt Fresher tiếp theo.