Chào các bạn sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp hoặc có thể làm fulltime

Chí Doanh HCM tìm kiếm Senior SEO, Senior PPC, BA, Python, PHP, Designer tài năng
Gia nhập Chí Doanh với các cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, vui lòng xem chi tiết bên dưới:

Senior SEO - 2 vị trí: http://bit.ly/2UJJR7f
Junior Senior PPC- 5 vị trí: http://bit.ly/2GkkFdm
Business Analyst-5 vị trí: http://bit.ly/2Ur2OX5
Python Web Developer Django- 3 vị trí: http://bit.ly/2V7I0bH
Lập trình PHP/Magento 2 - 3 vị trí: http://bit.ly/2Unyz3q
Web-Designer - 3 vị trí: http://bit.ly/2Vd0x6l

Tham khảo môi trường làm việc tại Chí Doanh:
Website: http://bit.ly/2KOD5sf
Địa chỉ công ty ở 308C Đi65n Biên Phủ P.4 Quận 3- Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc: 8h-5h; T2-T6

Mọi quan tâm vui lòng gửi CV & portfolio về phòng nhân sự
Email: terrypham@cbidigital.com


#ChiDoanh #ChiDoanh_TuyenDung # SEO #PPC #BA #Designer