Thân gởi các bạn SV UIT đã tốt nghiệp vào năm 2018!
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì đề tài Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, thuộc chương trình khoa học giáo dục quốc gia (KHGD/16-20.ĐT.001). Mục tiêu của khảo sát là Đánh giá mức độ phù hợp giữa Cung và Cầu nhân lực trình độ đại học ngành công nghệ thông tin trên thị trường lao động; chỉ ra được khoảng “trống” thiếu hụt giữa Cung và Cầu nhân lực làm cơ sở cho việc đề xuất chương trình đào tạo giai đoạn 2020- 2030. Thới gian trả lời các câu hỏi mất khoảng 20 – 25 phút.
Ban chủ nhiệm đề tài mong các bạn dành chút thời gian đóng góp ý kiến cho việc đổi mới giáo dục đại học trọng tương lai. Thời gian trả lời phiếu sẽ mất khoảng 15 phút. Các thông tin thu thập được rất có ý nghĩa cho thế hệ các bạn sinh viên lớp sau và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Thông tin cá nhân của người trả lời được đảm bảo sẽ không công khai, và không cung cấp cho bất cứ bên thứ ba nào sử dụng ngoài mục đích nghiên cứu.
Các bạn thực hiện khảo sát ở link: http://bit.ly/2Lxl9Sj
Tôi cảm ơn các bạn đã hợp tác!