Xin chào mọi người. Không biết trường mình có ai đã từng làm việc hoặc có bạn làm việc ở soXes company chưa, cho mình xin ít review. Cám ơn mọi người