Announcement

Collapse
No announcement yet.

thêm dữ liệu vào csdl có sử dụng vòng lặp

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • 14520183
  replied
  mình cũng không rõ bạn đang CHƯA làm được phần nào. Mình xin mạn phép nói sơ sơ về ý tưởng thôi.
  1. Đối với phương pháp bất đồng bộ (sử dụng AJAX): dùng JavaScript lấy dữ liệu (danh sách người được chọn, nội dung công việc) rồi gửi về máy chủ bằng AJAX
  2. Đối với biểu mẫu bình thường: gom nhóm các thành phần dữ liệu vào một thẻ <form> rồi gán nút "Nhập" làm chức năng submit cái form đó.
  Xử lý phía máy chủ cho cả hai trường hợp trên: lặp một lần qua danh sách nhân viên nhận được từ yêu cầu phía máy trạm rồi thực hiện lưu trữ từng nhân viên đó cùng với công việc (cũng nhận được từ yêu cầu phía máy trạm gửi lên) xuống cơ sở dữ liệu.

  Leave a comment:


 • thêm dữ liệu vào csdl có sử dụng vòng lặp

  Mình có tạo 1 trang web phân công việc,trong đó có 1 dropdowncheckboxes tên các nhân viên và 1 textbox nội dung phân công.mình muốn khi chọn tên các nhân viên và nhập nội dung công việc bấm nút nhập.thì nhập vào csdl dưới dạng mỗi dòng là tên 1 nhân viên với nội dung công việc.
  Ví dụ mình chọn tên tú, mai, hoa nội dung là chuẩn bị họp thì vào csdl sẽ có 3 dòng.dòng 1 tú chuẩn bị họp, dòng 2 mai chuẩn bị họp, dòng3 hoa chuẩn bị họp.
  Dropdowncheckboxes là công cụ kết hợp giữ dropdownlist và checkbox
  Code dropdowncheckboxes
  List<String>tennguoidung_list= new List<string>();
  foreach(ListItem item in ddcbuser.Items)
  {
  If(item.Selected)
  {
  tennguoidung_list.add(item.Text);
  }
  }
  // lấy chuỗi được chọn ddcbuser
  string s= String.Join(tennguoidung_list.ToArray());

LHQC

Collapse
Working...
X