[HCM - Q2] Mọi người ơi, mọi người ở nhà hổm giờ có buồn không? Giả bộ mình nói Inspire Lab Technology còn 2 vị trí Fresher Java/Golang Developer lộ trình đào tạo bài bản bởi Mentor từ Grab Singapore thì có bạn nào apply không nhỉ?

Process nhanh chóng trong vòng 2 nốt nhạc:
💚 𝐑𝐨𝐮𝐧𝐝 𝟏: 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐓𝐞𝐬𝐭
💙 𝐑𝐨𝐮𝐧𝐝 𝟐: 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰

Yêu cầu:
  • Nắm vững kiến thức nền tảng
  • Hiểu rõ cơ chế OOP
  • Biết các framework phổ biến: Spring, Play Framework or Go-kit
Đến với ILT, các bạn sẽ được training bởi các Mentor Senior trong ngành, tham gia vào dự án Gaming Platform cho khách hàng Malay.
Thời gian làm việc: 9AM - 6PM
Địa điểm: Sala Quận 2


Để apply các bạn gửi CV đến mail: 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐝𝐭𝐭@𝐢𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐞𝐥𝐚𝐛.𝐢𝐨 với subject < 𝐈𝐋𝐓_𝐇𝐨̣&𝐓𝐞̂𝐧_𝐕𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ > nhé 💓