Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 02/12/2017 tại Trường ĐH Công nghệ Thông tin với 32 doanh nghiệp tài trợ / tham gia, 06 chuyên đề hội thảo công nghệ, kỹ năng.

Ngày hội được sự Tài trợ Vàng của các công ty DXC Technology, TMA Solutions, KMS Technology; Tài trợ Bạc của công ty Fujinet Systems, Neo Training; Tài trợ Đồng của các công ty Global Cybersoft, Weebpal, FPT Software, DEK Technologies, NTT Data, NashTech, LinkByNet, Orient, Couture Consulting, Newstar

I. GIỚI THIỆU VÀ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ VÀNG


II. GIỚI THIỆU VÀ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ BẠC

III. GIỚI THIỆU VÀ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ ĐỒNGIV. GIỚI THIỆU VÀ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP THAM GIA