🎯🎯🎯 TUYỂN KỸ SƯ LẬP TRÌNH iOS KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM - CƠ HỘI CÓ 1 0 2 🎯🎯🎯
Bạn có thể đi làm toàn thời gian trước khi nhận bằng tốt nghiệp? 🏆🏆
👉 Bạn sẽ trở thành thành viên chính thức của tập đoàn đa quốc gia khi chưa có kinh nghiệm lập trình thực tế?
👉 Bạn muốn tìm hiểu môi trường làm việc thực tế tại GCS?
📮📮📮 Email: ---- CV (Tiếng Anh) gửi về mail: hoanct@gcs-vn.com----
Lưu ý: Tiêu đề email nhớ để [Apply for iOS]
25353823_331275847355208_7577149788809916651_n.jpg