Announcement

Collapse
No announcement yet.

Anh chị nào xài Xcode cho em hỏi với ạ

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Anh chị nào xài Xcode cho em hỏi với ạ

  Em không hiểu trình biên dịch của em bị lỗi sao mà dù em xin code đúng rồi mà test lại sai.
  Đây là code và đề bài ạ#include <iostream>

  using namespace std;

  int binary_search (int *a, int n, int x)
  {
  int first = 0, last = n - 1;
  int middle = (first + last) /2;
  while (first <= last)
  {
  if(a[middle] < x)
  {
  first = middle + 1;

  }
  else if(a[middle] == x)
  {
  while (a[middle +1] == x)
  {
  middle++;
  return middle + binary_search(&a[middle], last - middle +1, x);
  }
  return middle;
  }
  else
  {
  last = middle - 1;
  }
  middle = (first + last) / 2;
  }
  return -1;
  }

  int main()
  {
  int n; cin >> n;
  int *a = new int [n];
  for (int i = 0; i < n; i++) cin >> a[i];
  int m; cin >> m;
  int *b = new int [m];
  for (int i = 0; i < m; i++)
  {
  cin >> b[i];
  cout << binary_search(a, n, b[i]) << endl;
  }
  return 0;
  }
  Đây là đề ạ
  Screen Shot 2018-03-15 at 4.48.20 AM.png
  Khi test trên Xcode cuả em lỗi như vầy ạ
  Screen Shot 2018-03-15 at 4.50.04 AM.png

 • #2
  Máy mình chạy đúng mà bạn
  Screen Shot 2018-03-15 at 9.38.14 PM.png

  Comment

  LHQC

  Collapse
  Working...
  X