Chào mọi người. Em là tân sinh viên năm 2023. Vì tuần sau em mới lấy được sổ đoàn mà hạn chót là ngày 7/9 thì bây giờ làm sao ạ?