Máy tính vẫn dùng được nhưng điện và máy lạnh không hoạt động.