Thông báo chiêu sinh lớp Hoa 1 - HSK 1 - Khai giảng 19/2/2024
Thời gian: tối 2,4,6 và tối 3,5,7 từ 18:00 đến 20:15 tại trung tâm ngoại ngữ Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP HCM
Thời lượng 10 tuần.
Học phí ưu đãi 1.890.000₫.
Giáo trình HSK 1.
Bạn nào muốn học thì liên hệ với Thầy Quốc tại phòng E 1.4 hoặc qua số điện thoại 0906658455 .