Phòng Quan hệ đối ngoại chuyển thông tin về Chương trình học bổng The Quad Fellowship và Giải thưởng UL Research Institutes-ASEAN-U.S. Science Prize for Women. Mời các bạn sinh viên quan tâm đăng ký tham gia.

-----------------------------------

1. Chương trình học bổng The Quad Fellowship: dành cho các sinh viên xuất sắc theo học trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ về khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học (STEM) tại Hoa Kỳ.
Ứng viên nộp hồ sơ qua website của chương trình trước ngày 01/04/2024
Thông tin chi tiết tại các link sau:
+https://icd.edu.vn/372/thong-bao-chu...MS_Detail/2252
Quad Fellowship: a first-of-its-kind scholarship program designed to build ties among the next generation of scientists and technologists.


2. Giải thưởng UL Research Institutes-ASEAN-U.S. Science Prize for Women
Đây là giải thưởng dành cho các nhà khoa học nữ. Giải thưởng năm 2024 tập trung vào chủ đề về Climate Resilience and Adaptation, nhấn mạnh vai trò của các nhà khoa học nữ đã có những đóng góp để cải thiện xã hội theo hướng bền vững và đóng vai trò là hình mẫu cho những phụ nữ khác học tập, làm việc và theo đuổi sự nghiệp về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).
Thông tin chi tiết tại các link sau:


https://scienceprize4women.asean.org

https://asean.usmission.gov/2024-ul-...-applications/