Announcement

Collapse
No announcement yet.

Giúp mình giải BT này môn Xác suất thống kê với !!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Giúp mình giải BT này môn Xác suất thống kê với !!

    Một xe tải vận chuyển 10000 chai rượu vào kho. Xác suất mỗi chai rượu bị vỡ là 0,002 khi vận chuyển. Hãy tính xác suất sao cho mỗi khi vận chuyển " CÓ SỐ CHAI BỊ VỠ TỐI THIỂU LÀ 90% "
    Tình hình là sau một lúc làm bài này theo phương pháp giới hạn trung tâm thì kết quả cuối cùng ra là 0 !?
    Có bạn nào đã và đang học giúp mình với !!

LHQC

Collapse
Working...
X