Announcement

Collapse
No announcement yet.

Giải dùm mình câu cơ sở dữ liệu này

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Giải dùm mình câu cơ sở dữ liệu này

  Lược đồ quan hệ
  TACGIA(MaTG,HoTen,DiaChi,NgSinh,SoDT)
  SACH(MaSach,TenSach,TheLoai)
  TACGIA_SACH(MaTG,MaSach)
  PHATHANH(MaPH,MaSach,NgayPH,SoLuong,NhaXuatBan)

  Câu hỏi: Trong mỗi nhà xuất bản, tìm tác giả (MaTG,HoTen) có số lần phát hành nhiều sách nhất.

 • #2
  select top1 maTG, Hoten from tacgia, phathanh,tacgia_sach where tacgia.matg==tacgia_sach.matg and tacgia_sach.masach=phathanh.masach group maTG, Hoten,nhaxuatban
  có thể chưa đúng lắm bạn ak vì học cũng lâu rồi
  :love:
  Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười của quá khứ.
  :cry:

  Comment


  • #3
   Originally posted by 11520139 View Post
   select top1 maTG, Hoten from tacgia, phathanh,tacgia_sach where tacgia.matg==tacgia_sach.matg and tacgia_sach.masach=phathanh.masach group maTG, Hoten,nhaxuatban
   có thể chưa đúng lắm bạn ak vì học cũng lâu rồi
   top 1 có vẻ chưa đúng lắm bạn à ^^, lỡ như có 2 tac giả có số phát hành cao ngang nhau đó

   Comment


   • #4
    bạn dùng count để đếm xong rồi dùng max là ra

    Comment


    • #5
     Select a.matg, c.nhaxuatban, count(a.matg) as [solan_phathanh] into h
     from tacgia a inner join tacgia_sach b on a.matg = b.matg
     inner join phathanh c on c.masach = b.masach
     group by c.nhaxuatban, a.matg

     select h.matg,
     from h
     where solan_phathanh in
     (
     select max(solan_phathanh)
     from h
     group by nhaxuatban
     )
     group by h.nhaxuatban,h.matg
     10520261
     Trần Khánh Duy
     Last edited by 10520261; 20-08-2012, 20:56.

     Comment

     LHQC

     Collapse
     Working...
     X