Chào mọi người!
Em đang làm một cái game nho nhỏ. Em muốn làm một cái camera trong game. Và đang bí. Anh chị nào giải...