Dân trí có bài viết về chương trình học này như sau: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/xu-huong-hoc-tieng-anh-hien-dai-bang-phuong-phap-effort...