Chào các bạn,

Sau khoảng thời gian tìm hiểu về haskell, và ngộ ra được một ít về haskell nói riêng, cũng như...