cho hỏi nếu em mất giấy chứng nhận kết quả thi thì có thể nhập học vào trường không ạ