Giành cho ai đang độc thân thui đấy nha !::001:

Trước tiên là những nguyên tắc căn bản

1. Ban đầu phải...