E có thắc mắc về số điểm thi đại học vào khoa này, nhân hệ số 2 môn Toán. Sức em thì Toán chắc dc 7, Lý...