Chào em,
Vấn đề này em liên hệ phòng đào tạo đại học A120 để được hỗ trợ.