Announcement

Collapse
No announcement yet.

[ GÓC HỌC TẬP ] : Xử lí tín hiệu số

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #16
  bạn đã nhập dư liệu cho n chưa?
  No Problems

  Comment


  • #17
   Originally posted by 10520321 View Post
   ủa sao gõ sigshift trong matlab nó báo lỗi ta???có bạn nào biết không???
   lỗi:
   Error in ==> sigshift at 2
   [x11,n11] = sigshift(x,n,5) ; [x12.n12] = sigshift(x,n,-4) ;
   [x12,n12] = sigshift(x,n,-4)
   Dấu chấm đổi lại thành dấu phấy
   Last edited by 09520234; 18-10-2012, 23:34.

   Comment


   • #18
    hihi..cảm ơn a Quốc..

    có bạn nào giải câu 1.1c chưa sao mà mình nhân bị lỗi nhỉ??
    Last edited by 10520321; 19-10-2012, 00:31.

    Comment


    • #19
     lỗi này là sao vậy các bạn?
     ??? In an assignment A(I) = B, the number of elements in B and
     I must be the same.

     Error in ==> sigmult at 11
     y1(find((n>=min(n1))&(n<=max(n1))==1))=x1; % x1 with duration of y

     Comment


     • #20
      Originally posted by 10520321 View Post
      lỗi này là sao vậy các bạn?
      ??? In an assignment A(I) = B, the number of elements in B and
      I must be the same.

      Error in ==> sigmult at 11
      y1(find((n>=min(n1))&(n<=max(n1))==1))=x1; % x1 with duration of y
      Down mấy file ở link này: http://huyphan.info/Teaching/CE105/matlab/as1
      và lưu trong thư mục ở đường dẫn sau C:\Users\User_name\Documents\MATLAB
      Em đưa toàn bộ code lên a xem thử?

      Comment


      • #21
       Show cho các bạn xem bài giải câu 1 với một số chú thích! Đừng chém nhé
       % Assignment 1.1 a
       %x1(n) = 3x(n+2) + x(n-4) - 2x(n)
       n = -4:2;
       x = [-2,1,5,6,-4,10,8];
       [xa1,na1] = sigshift(x,n,-2); %x(n+2)
       [xa2,na2] = sigshift(x,n,4); %x(n-4)
       [xa3,na3] = sigshift(x,n,0); %x(n; xa3 = x, na3 = n
       [xa4,na4] = sigadd(3*xa1,na1,xa2,na2); % 3x(n+2) + x(n-4)
       [xa,na] = sigadd(xa4,na4,-2*xa3,na3); %Lay tong vua cong o tren cong voi -2x(n)
       subplot(2,1,1); %Chia ma hinh hien thi thanh ma tran 2 x 1, hien thi o vung 1
       stem(na,xa); %Xuat ra man hinh tin hieu roi rac
       xlabel('n'); ylabel('x_{1}(n)'); %Nhan cho truc hoanh va truc tung
       title('x_{1}(n) = 3x(n+2) + x(n-4) - 2x(n)'); %Tieu de cua do thi

       Comment


       • #22
        thank a Quốc cái...

        [xa3,na3] = sigshift(x,n,0); %x(n; xa3 = x, na3 = n % cái này đâu cần shift đâu a

        cho e hỏi phát nữa là:
        [x11,n11] = sigshift(x,n,-4); 1.1d
        [x11,n11] = sigshift(x,n,4); 1.1d
        2 câu lệnh này khác nhau hk a
        tại e thấy kết quả ra khác nhau..hihi

        Comment


        • #23
         Originally posted by 10520321 View Post
         thank a Quốc cái...

         [xa3,na3] = sigshift(x,n,0); %x(n; xa3 = x, na3 = n % cái này đâu cần shift đâu a

         cho e hỏi phát nữa là:
         [x11,n11] = sigshift(x,n,-4); 1.1d
         [x11,n11] = sigshift(x,n,4); 1.1d
         2 câu lệnh này khác nhau hk a
         tại e thấy kết quả ra khác nhau..hihi
         Ừ thì sau cái chú thích anh có ghi rõ nó chính là x(n), chẳng qua gán như thế cho dễ tính hơn thôi, xa3 = x, na3 = n => Đâu có đổi gì
         Còn cái sigshift(x,n,4) vs sigshift(x,n,-4) thì nó có sự khác nhau...Theo định nghĩa phép dịch thời gian thì y(n) = x(n-n0). Do đó nếu n0 > 0: dịch x(n) về bên phải |n0| mẫu (trễ), còn nếu n0 < 0: dịch x(n) về bên trái |n0| mẫu (sớm) => Khác nhau

         Comment


         • #24
          Originally posted by 09520234 View Post
          Show cho các bạn xem bài giải câu 1 với một số chú thích! Đừng chém nhé
          % Assignment 1.1 a
          %x1(n) = 3x(n+2) + x(n-4) - 2x(n)
          n = -4:2;
          x = [-2,1,5,6,-4,10,8];
          [xa1,na1] = sigshift(x,n,-2); %x(n+2)
          [xa2,na2] = sigshift(x,n,4); %x(n-4)
          [xa3,na3] = sigshift(x,n,0); %x(n; xa3 = x, na3 = n
          [xa4,na4] = sigadd(3*xa1,na1,xa2,na2); % 3x(n+2) + x(n-4)
          [xa,na] = sigadd(xa4,na4,-2*xa3,na3); %Lay tong vua cong o tren cong voi -2x(n)
          subplot(2,1,1); %Chia ma hinh hien thi thanh ma tran 2 x 1, hien thi o vung 1
          stem(na,xa); %Xuat ra man hinh tin hieu roi rac
          xlabel('n'); ylabel('x_{1}(n)'); %Nhan cho truc hoanh va truc tung
          title('x_{1}(n) = 3x(n+2) + x(n-4) - 2x(n)'); %Tieu de cua do thi
          Thank a nhiều, đã đợi bài giải mẫu lâu lắm rồi. Có bài này là ok rồi @@

          Comment


          • #25
           Có ai làm được bài d) và e) chưa?

           Comment


           • #26
            mình làm câu 1b nó báo lỗi vầy là seo nhỉ
            ??? In an assignment A(I) = B, the number of
            elements in B and
            I must be the same.

            Error in ==> sigadd at 11
            y1(find((n>=min(n1))&(n<=max(n1))==1))=x1; % x1
            with duration of y

            Comment


            • #27
             Originally posted by 09520234 View Post
             Show cho các bạn xem bài giải câu 1 với một số chú thích! Đừng chém nhé
             % Assignment 1.1 a
             %x1(n) = 3x(n+2) + x(n-4) - 2x(n)
             n = -4:2;
             x = [-2,1,5,6,-4,10,8];
             [xa1,na1] = sigshift(x,n,-2); %x(n+2)
             [xa2,na2] = sigshift(x,n,4); %x(n-4)
             [xa3,na3] = sigshift(x,n,0); %x(n; xa3 = x, na3 = n
             [xa4,na4] = sigadd(3*xa1,na1,xa2,na2); % 3x(n+2) + x(n-4)
             [xa,na] = sigadd(xa4,na4,-2*xa3,na3); %Lay tong vua cong o tren cong voi -2x(n)
             subplot(2,1,1); %Chia ma hinh hien thi thanh ma tran 2 x 1, hien thi o vung 1
             stem(na,xa); %Xuat ra man hinh tin hieu roi rac
             xlabel('n'); ylabel('x_{1}(n)'); %Nhan cho truc hoanh va truc tung
             title('x_{1}(n) = 3x(n+2) + x(n-4) - 2x(n)'); %Tieu de cua do thi
             em chạy thử bài anh,bi lỗi này là sao hở anh? a giúp em với
             Lê Bá Nhựt UIT-CE05
             Phone: 0968-868-300
             Email: nhutlbuit@gmail.com

             Enthuse + Creative + Try => Success

             Comment


             • #28
              mình dựa vào code câu a mà làm câu b nhưng ko ra, ai bik chỉ giúp
              code của mình
              %x2(n)= 5x(5+n) + 4x(n+4) + 3x(n)
              n = 4:5;
              x = [-2,1,5,6,-4,10,8];
              [xb1,nb1] = sigshift(x,n,-5); %x(5+n)
              [xb2,nb2] = sigshift(x,n,-4); %x(n+4)
              [xb3,nb3] = sigshift(x,n,0); %x(n);
              [xb4,nb4] = sigadd(5*xb1,nb1,4*xb2,nb2); % 5x(5+n) + 4x(n+4)
              [xb,nb] = sigadd(xb4,nb4,3*xb3,nb3);
              subplot(2,1,1);
              stem(nb,xb);
              xlabel('n'); ylabel('x_{1}(n)');
              title('x2(n)= 5x(5+n) + 4x(n+4) + 3x(n)');

              Comment


              • #29
               Down mấy file ở link này: http://huyphan.info/Teaching/CE105/matlab/as1
               và lưu trong thư mục ở đường dẫn sau C:\Users\User_name\Documents\MATLAB
               Khi đó chạy sẽ không báo lỗi nữa...Mấy cái lỗi này phát sinh là do chưa có hàm đi kèm thôi! Mấy hàm này thầy đã cung cấp sẵn ở link trên

               Comment


               • #30
                Originally posted by 09520234 View Post
                Down mấy file ở link này: http://huyphan.info/Teaching/CE105/matlab/as1
                và lưu trong thư mục ở đường dẫn sau C:\Users\User_name\Documents\MATLAB
                Khi đó chạy sẽ không báo lỗi nữa...Mấy cái lỗi này phát sinh là do chưa có hàm đi kèm thôi! Mấy hàm này thầy đã cung cấp sẵn ở link trên
                a xem dùm e code ở trên,e đã chép file thầy đưa và chạy dc phần 1a, nhưng code trên của e lại báo lỗi này
                "??? In an assignment A(I) = B, the number of
                elements in B and
                I must be the same.

                Error in ==> sigadd at 11
                y1(find((n>=min(n1))&(n<=max(n1))==1))=x1; % x1
                with duration of y"

                Comment

                LHQC

                Collapse
                Working...
                X