Post: [Hỏi] Thủ tục phúc khảo điểm thi môn học
User: silverghost142
Infraction: Sai box
Points: 1

Administrative Note:
Mọi thắc mắc về công tác sinh viên, học vụ (lịch thi, điểm thi, đăng ký môn, tổ chức lớp, thông tin liên lạc lớp trưởng/giảng viên v.v...) sinh viên sử dụng tài khoản là MSSV để trao đổi tại các box phù hợp trong Mục CỘNG ĐỒNG UIT

Message to User:
Mọi thắc mắc về công tác sinh viên, học vụ (lịch thi, điểm thi, đăng ký môn, tổ chức lớp, thông tin liên lạc lớp trưởng/giảng viên v.v...) sinh viên sử dụng tài khoản là MSSV để trao đổi tại các box phù hợp trong Mục CỘNG ĐỒNG UIT

Original Post:
Vừa rồi thi hướng đối tượng mình làm bài cũng được mà bị trục trặc, có hỏi thì thầy bảo em phúc khảo đi. Bạn nào từng phúc khảo điểm thi hay biết để phúc khảo phải làm gì chỉ cho mình với, tại đây lần đầu nên mình cũng không biết phải làm những gì... :sosad:
cảm ơn các bạn nhiều