Post: [Tìm Điện thoại] Bạn nào nhặt được ở phòng 107 cho mình xin lại!
User: 12520409
Infraction: Sai box
Points: 1

Administrative Note:
Mọi thông báo mất đồ hoặc nhặt được đồ post trong topic: http://forum.uit.edu.vn/threads/3713-BANG-TIN-Cua-tim-nguoi-nguoi-tim-cua-

Message to User:
Mọi thông báo mất đồ hoặc nhặt được đồ post trong topic: http://forum.uit.edu.vn/threads/3713...nguoi-tim-cua-

Original Post:
Hoom nay vào ca thi thứ 2 từ 9h30 đến 11h mình thi ở phòng 107 dãy nhà C. mình có đánh roi 1 cái điện thoại Nokia 2700. khu vực là mấy dãy bàn gần cuối lớp. bạn nào lượng được cho mình xin lại. sẽ có hậu tạ!
Đặng Đình Thi - HTTT07
gmail: dinhthi.hatinh@gmail.com
y! dinhthi.dang@ymai.com
facebook: http://facebook.com/dragon.dang