Post: [help me] Ảnh trong thông tin cá nhân không hiển thị
User: 11520276
Infraction: Sai box
Points: 1

Administrative Note:
Mọi thắc mắc về công tác sinh viên, học vụ (lịch thi, điểm thi, đăng ký môn, tổ chức lớp, thông tin liên lạc lớp trưởng/giảng viên v.v...) sinh viên sử dụng tài khoản là MSSV để trao đổi tại các box phù hợp trong Mục CỘNG ĐỒNG UIT

Message to User:
Mọi thắc mắc về công tác sinh viên, học vụ (lịch thi, điểm thi, đăng ký môn, tổ chức lớp, thông tin liên lạc lớp trưởng/giảng viên v.v...) sinh viên sử dụng tài khoản là MSSV để trao đổi tại các box phù hợp trong Mục CỘNG ĐỒNG UIT

Original Post:
[ATTACH=CONFIG]6641[/ATTACH] tình hình là năm nhất em làm hồ sơ muộn nên chưa chụp hình học xong quốc phòng mới zô bên thư viện chụp hình nhưng bây h` bên trang cá nhân không có ảnh hiển thị vậy có sao không ạ