Post: [Hỏi] Học bổng theo kết quả học tập từng học kỳ
User: kengo14
Infraction: Sai box
Points: 1

Administrative Note:
Mọi thắc mắc về công tác sinh viên, học vụ (lịch thi, điểm thi, đăng ký môn, tổ chức lớp, thông tin liên lạc lớp trưởng/giảng viên v.v...) sinh viên sử dụng tài khoản là MSSV để trao đổi tại các box phù hợp trong Mục CỘNG ĐỒNG UIT Mọi thắc mắc về công tác sinh viên, học vụ (lịch thi, điểm thi, đăng ký môn, tổ chức lớp, thông tin liên lạc lớp trưởng/giảng viên v.v...) sinh viên sử dụng tài khoản là MSSV để trao đổi tại các box phù hợp trong Mục CỘNG ĐỒNG UIT

Message to User:
Mọi thắc mắc về công tác sinh viên, học vụ (lịch thi, điểm thi, đăng ký môn, tổ chức lớp, thông tin liên lạc lớp trưởng/giảng viên v.v...) sinh viên sử dụng tài khoản là MSSV để trao đổi tại các box phù hợp trong Mục CỘNG ĐỒNG UIT

Original Post:
Em là sinh viên khóa 7 ạ. Vừa rồi em thi học kỳ 1 cũng được kết quả khả quan nên muốn hỏi các anh chị là trường mình có học bổng tính theo điểm phẩy của từng học kỳ ko và cụ thể là thế nào ạ? Với lại nếu có học bổng này thì có liên quan gì đến điểm rèn luyện ko ạ? Hay điểm rèn luỵên chỉ tính xếp lọai thôi? Em xin cảm ơn.