Announcement

Collapse
No announcement yet.

sử dùng vòng lặp để kiểm tra và nhập mảng

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [C++] sử dùng vòng lặp để kiểm tra và nhập mảng

  đề :
  nhập vào 1 mảng int a[10]; nếu giá trị nhập vào khác kiểu int thì quay lại ,nhập lại rồi in mảng ra màn hình
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  void main()
  {
  int a[100];
  int i,j,n;
  printf("nhap so phan tu cua mang ");
  scanf("%d",&n);
  do
  {

  for(i=0;i<n;i++)
  {
  printf("nhap phan tu thu %d ",i+1);
  scanf("%d",&a[i]);
  }
  }
  while(a[i]>=48&&a[i]<=57);

  }

LHQC

Collapse
Working...
X