Post: Đồng bộ email trường dạng gm.uit.edu.vn và gmail cá nhân của sinh viên
User: 09520401
Infraction: Sai box
Points: 1

Administrative Note:
trao đổi tại các box phù hợp trong Mục CỘNG ĐỒNG UIT

Message to User:
trao đổi tại các box phù hợp trong Mục CỘNG ĐỒNG UIT

Original Post:
Nói là đồng bộ nhưng thực chất chỉ là nhận email từ email của trường. Kiểu như email trường nhận được email mới gì thì email cá nhân của sinh viên cũng nhận được email đó.

Tuy nhiên khi làm việc này thì em nhận được thông báo đại loại là kết nối tới server gm.uit.edu.vn timeout...

Có vấn đề kết nối với mail.gm.uit.edu.vn
Máy chủ trả về lỗi: "Connection timed out: There may be a problem with the settings you added. Please contact your other email provider to verify the correct server name and port."
Em nghĩ nguyên do là ở vấn đề bảo mật.
Không biết là thầy cô trong ban quản lý csdl có thể allow cho việc này được không ạ?
Tại dùng nhiều email nên đôi lúc không kiểm soát hết được thông tin. Mà em thì còn có 1 học kỳ nữa là kết thúc chương trình. Hy vọng điều này sẽ có lợi cho các bạn khóa dưới, được sử dụng email trường một cách hiệu quả hơn.