Post: [ Thắc mắc ] Trường mình có mẫu giấy giới thiệu không ?
User: 09520210
Infraction: Sai box
Points: 1

Administrative Note:
Mọi thắc mắc về công tác sinh viên, học vụ (lịch thi, điểm thi, đăng ký môn, tổ chức lớp, thông tin liên lạc lớp trưởng/giảng viên v.v...) sinh viên sử dụng tài khoản là MSSV để trao đổi tại các box phù hợp trong Mục CỘNG ĐỒNG UIT

Message to User:
Xác nhận sinh viên thì vào box của phòng Công tác sinh viên.

Original Post:
Tình hình là em muốn mua xe ở TP. HCM nhưng không có hộ khẩu ở đây. Cửa hàng bảo về xin nhà trường giấy giới thiệu (không phải giấy chứng nhận SV) là sẽ làm được
Cho em hỏi xin giấy giới thiệu ở đâu ạ, bên mục giấy xác nhận của trường mình chỉ có các mẫu xác nhận thôi. Em cũng không biết cái "Giấy giới thiệu" mà cửa hàng nói nó ra sao nữa. Hay là em tự soạn rồi xin trường xác nhận ạ.
Kính mong thầy cô giúp đỡ !