Post: Tìm người bị rơi mắt kính
User: 13520995
Infraction: Sai box
Points: 1

Administrative Note:
Mọi thông báo mất đồ hoặc nhặt được đồ post trong topic: http://forum.uit.edu.vn/threads/3713-BANG-TIN-Cua-tim-nguoi-nguoi-tim-cua-

Message to User:
Mọi thông báo mất đồ hoặc nhặt được đồ post trong topic: http://forum.uit.edu.vn/threads/3713...nguoi-tim-cua-

Original Post:
Vào ngày 22 mình có nhặt được cặp kính không biết ai làm rơi. Nếu ai làm rơi thì liên hệ với mình qua số: 01698001180