Post: giúp em voi!!
User: nguyenvanvuibk
Infraction: Tạo thread thiếu chất lượng
Points: 1

Administrative Note:
Tiêu đề tối nghĩa, vi phạm quy định box lập trình

Message to User:
Tiêu đề tối nghĩa, vi phạm quy định box lập trình

Original Post:
giúp em với anh chị ơi!!


if ((firstPicture == ArrayImagesInGame[position])&& (firstPosition != position)) {
showImages[firstPosition] = R.drawable.same;
showImages[position] = R.drawable.same;
isSame = true;

}

if (!isSame) {
showImages[firstPosition] = R.drawable.up;
showImages[position] = R.drawable.up;
}
giải thích giúp em đoạn code android với !!!
em cảm ơn nhé!!