Announcement

Collapse
No announcement yet.

Giúp Đỡ Câu Truy Vấn môn CSDL

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • 12520894
  replied
  Code:
  SELECT MAHV, HO, TEN FROM HOCVIEN HV WHERE NOT EXISTS(
      SELECT * FROM LOPHOC LH
      WHERE MAKH = "PT197" AND NOT EXISTS(
          SELECT * FROM BIENLAI BL
          WHERE LH.MAKH = BL.MAKH AND BL.MAHV = HV.MAHV)
          )
  Bạn tham khảo, chưa test thử. :shy:
  Last edited by 12520894; 22-06-2014, 19:03.

  Leave a comment:


 • 11520246
  replied
  Bảng BIENLAI chứa thông tin về khóa học và mã học viên!
  Last edited by 11520246; 22-06-2014, 11:24.

  Leave a comment:


 • 12520917
  started a topic Giúp Đỡ Câu Truy Vấn môn CSDL

  Giúp Đỡ Câu Truy Vấn môn CSDL

  Cho lược đồ CSDL:
  KHOAHOC(MAKH, TENKH, NGAYBD, NGAYKT)
  HOCVIEN(MAHV, HO, TEN, NTNS, DCHI, NNGHIEP)
  GIAOVIEN(MAGV, HOTEN, NTNS, DCHI)
  LOPHOC(MALOP, TENLOP, MAKH, MAGV, SISODK, LTRG,PHHOC)
  BIENLAI(SOBL, MAKH, MALH, MAHV, DIEM, KQUA, XEPLOAI, TIENNOP)

  Yêu cầu : Danh sách những học viên (MAHV, HO, TEN) học tất cả các lớp thuộc khoá học có mã số
  “PT197”

  Bạn nào biết làm chỉ mình với.Cảm ơn trước:happy:

LHQC

Collapse
Working...
X