Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mong các Pro UIT giúp em cái PHÉP CHIA TRONG SQL dùng not exist

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • 11520410
  replied
  mình tìm dc cách này thấy nó cũng dễ hiểu
  thứ 1: phép chia gồm có số bị chia,số chia,và thương
  đê bài yêu cầu:
  tìm *** chính là bảng thương
  tất cả *** bảng số bị chia
  và bảng liên kết 2 bảng trên lại là bảng số chia
  ta theo công thức
  select ycdb
  from bảng thương
  where not exists (
  select *
  from bảng số bị chia
  where not exist (
  select*
  from bảng số chia
  where điều kiện kết giữa các bảng trên
  )))
  chú ý...nếu đề thêm yêu cầu chọn ở bảng nào thì ở phần where bảng đó thêm điều kiện ví dụ where ncsx='VN'and not exists....

  Leave a comment:


 • 11520246
  replied
  Originally posted by 11520104 View Post
  àh! mình thấy là phép chia dùng not exists lúc nào cũng có 3 bảng! vd bài đầu tiên của chủ thớt! có 3 bảng là HOADON, CTHD và SANPHAM! còn cái bài tập cô đưa cho mình về làm, chỉ có 2 bảng liên kết vs nhau! là bảng LICHBAY với LOAIMB! => k biết phải làm sao hết! @@ chỉ biết làm cái cách đếm thôi! ^^
  Nếu mà 3 bảng thì mình thấy có bảng PHANCONG cũng có khóa tham chiếu đó. Nhưng mà 2 bàng LICHBAY & LOAIMB cũng đủ rồi.
  Hiển tham khảo:
  Code:
  select distinct ngaydi from lichbay lich1
  where 
  not exists
    (select maloai from loaimb loai1 where hangsx='boeing'
      and maloai 
        not in
        (select lich2.maloai from loaimb loai2, lichbay lich2
        where lich2.maloai = loai2.maloai
             and lich1.ngaydi = lich2.ngaydi)
     );
  Mặc dù trả lời hơi trễ nhưng mong bỏ quá.

  Leave a comment:


 • 11520104
  replied
  tạch rùi! =))

  Leave a comment:


 • is.9vnn
  replied
  ác :sad: hix, đúng là không có ra, chán quá, thôi bạn cứ đếm cho nó đơn giản, thi tốt nhé

  Leave a comment:


 • 11520104
  replied
  thấy cách này vẫn hiệu quả nhất! code ngắn nữa!
  SELECT NGAYDI
  FROM (select DISTINCT NGAYDI, LB.MALOAI
  FROM LICHBAY LB, LOAIMB LMB
  WHERE HANGSX='Boeing' AND LMB.MALOAI=LB.MALOAI) AS A
  GROUP BY NGAYDI HAVING COUNT(*) = ALL
  (SELECT COUNT(*)
  FROM LOAIMB
  WHERE HANGSX='Boeing')

  Leave a comment:


 • 11520104
  replied
  Originally posted by is.9vnn View Post
  --cách này mình thử dùng phép trừ nè:

  select lb.ngaydi
  from lichbay lb
  where not exists
  (select maloai from loaimb where hangsx = 'Boeing'
  except
  (select maloai from maybay where maybay.sohieu = lb.sohieu))
  không đc bạn ơi!! (_ _) còn cái count-compare kia thì mình làm từ lâu ời! thui kệ! còn vài chục phút nữa thi! ^^
  kèm file query nèk! ai rảnh vào làm cho vui! @@
  qlcb.rar

  Leave a comment:


 • is.9vnn
  replied
  Originally posted by 11520104 View Post
  1) KHACHHANG(MAKH, TEN, DCHI, DTHOAI)

  2) NHANVIEN(MANV,TEN, DCHI, DTHOAI, LUONG, LOAINV)

  3) LOAIMB(MALOAI, HANGSX)

  4) MAYBAY(SOHIEU, MALOAI)

  5) CHUYENBAY(MACB, SBDI, SBDEN, GIODI, GIODEN)

  6) LICHBAY(NGAYDI, MACB, SOHIEU, MALOAI)

  7) DATCHO(MAKH, NGAYDI, MACB)

  8) KHANANG(MANV, MALOAI)

  9) PHANCONG(MANV, NGAYDI, MACB)

  đề ra là: Cho biết ngày đi nào mà có tất cả các loại máy bay của hãng (HANGSX) = 'Boeing' tham gia
  các bác làm hộ em! (_ _)
  hi, mh làm thử nha ^_^", có gì sai sót giúp mh với
  select lb.ngaydi
  from lichbay inner join maybay on lb.sohieu = maybay.sohieu
  where maybay.maloai in (select maloai from loaimb where hangsx = 'Boeing')
  group by lb.ngaydi
  having count(distinct lb.maloai) = (select count(distinct maloai) from loaimb where hangsx = 'Boeing')
  --cách này mình thử dùng phép trừ nè:

  select lb.ngaydi
  from lichbay lb
  where not exists
  (select maloai from loaimb where hangsx = 'Boeing'
  except
  (select maloai from maybay where maybay.sohieu = lb.sohieu))
  Last edited by is.9vnn; 28-11-2012, 00:56.

  Leave a comment:


 • 11520104
  replied
  àh! mình thấy là phép chia dùng not exists lúc nào cũng có 3 bảng! vd bài đầu tiên của chủ thớt! có 3 bảng là HOADON, CTHD và SANPHAM! còn cái bài tập cô đưa cho mình về làm, chỉ có 2 bảng liên kết vs nhau! là bảng LICHBAY với LOAIMB! => k biết phải làm sao hết! @@ chỉ biết làm cái cách đếm thôi! ^^

  Leave a comment:


 • 11520246
  replied
  Originally posted by 11520104 View Post
  cho em hỏi? câu lệnh là như này:

  Code:
  Select sohd
  from HOADON
  where not exists (
               select * from SANPHAM
               where nuocsx=‘Trung Quoc’ and not exists (
                                               select * 
                                               from CTHD
                                               where HOADON.sohd=CTHD.sohd and CTHD.masp=SANPHAM.masp))
  vậy nếu em chuyển qua thành

  Code:
  select SOHD 
  from (select CTHD.SOHD, CTHD.masp
       from CTHD, SANPHAM 
       where nuocsx='Trung Quoc' and CTHD.masp=SANPHAM.masp) as A
  group by SOHD
  having count(*) = all
                 (select count(*) 
                  from SANPHAM
                  where nuocsx='Trung Quoc')
  vậy cho em hỏi là cái code em chuyển qua nó còn là phép chia k??? tại em thấy nếu để như z chỉ cần sử dụng 2 bảng nhưng vẫn giữ đc mục đích! với lại nhiều bài thầy cô cho, chỉ có thể sử dụng được 2 bảng! em kiếm mãi k thể ra được bảng thứ 3! (_ _) mọi người chỉ giúp em!
  Mình thấy bạn chuyển sang như vậy, vẫn thể hiện đúng phép chia (thực ra thì thể hiện trong SQL đều là thay thế tương đương cho phép chia). Mình đọc bên này thì có 3 cách, và có cách tương đồng giống như bạn chuyển qua vậy. Còn bảng thứ 3 là sao? Bạn nói rõ hơn được không.
  Originally posted by 11520104 View Post
  1) KHACHHANG(MAKH, TEN, DCHI, DTHOAI)

  2) NHANVIEN(MANV,TEN, DCHI, DTHOAI, LUONG, LOAINV)

  3) LOAIMB(MALOAI, HANGSX)

  4) MAYBAY(SOHIEU, MALOAI)

  5) CHUYENBAY(MACB, SBDI, SBDEN, GIODI, GIODEN)

  6) LICHBAY(NGAYDI, MACB, SOHIEU, MALOAI)

  7) DATCHO(MAKH, NGAYDI, MACB)

  8) KHANANG(MANV, MALOAI)

  9) PHANCONG(MANV, NGAYDI, MACB)

  đề ra là: Cho biết ngày đi nào mà có tất cả các loại máy bay của hãng (HANGSX) = 'Boeing' tham gia
  các bác làm hộ em! (_ _)
  Hiển thử tìm TẤT CẢ các loại máy bay do hãng Boeing sản xuất trước, rồi vận dụng phép chia như câu ở trên thì chắc được. Có gì thì đưa lên đây cho mọi người cùng coi.

  Leave a comment:


 • 11520104
  replied
  1) KHACHHANG(MAKH, TEN, DCHI, DTHOAI)

  2) NHANVIEN(MANV,TEN, DCHI, DTHOAI, LUONG, LOAINV)

  3) LOAIMB(MALOAI, HANGSX)

  4) MAYBAY(SOHIEU, MALOAI)

  5) CHUYENBAY(MACB, SBDI, SBDEN, GIODI, GIODEN)

  6) LICHBAY(NGAYDI, MACB, SOHIEU, MALOAI)

  7) DATCHO(MAKH, NGAYDI, MACB)

  8) KHANANG(MANV, MALOAI)

  9) PHANCONG(MANV, NGAYDI, MACB)

  đề ra là: Cho biết ngày đi nào mà có tất cả các loại máy bay của hãng (HANGSX) = 'Boeing' tham gia
  các bác làm hộ em! (_ _)

  Leave a comment:


 • 11520104
  replied
  cho em hỏi? câu lệnh là như này:

  Code:
  Select sohd
  from HOADON
  where not exists (
               select * from SANPHAM
               where nuocsx=‘Trung Quoc’ and not exists (
                                               select * 
                                               from CTHD
                                               where HOADON.sohd=CTHD.sohd and CTHD.masp=SANPHAM.masp))
  vậy nếu em chuyển qua thành

  Code:
  select SOHD 
  from (select CTHD.SOHD, CTHD.masp
       from CTHD, SANPHAM 
       where nuocsx='Trung Quoc' and CTHD.masp=SANPHAM.masp) as A
  group by SOHD
  having count(*) = all
                 (select count(*) 
                  from SANPHAM
                  where nuocsx='Trung Quoc')
  vậy cho em hỏi là cái code em chuyển qua nó còn là phép chia k??? tại em thấy nếu để như z chỉ cần sử dụng 2 bảng nhưng vẫn giữ đc mục đích! với lại nhiều bài thầy cô cho, chỉ có thể sử dụng được 2 bảng! em kiếm mãi k thể ra được bảng thứ 3! (_ _) mọi người chỉ giúp em!
  Last edited by 11520104; 27-11-2012, 10:48.

  Leave a comment:


 • 10520312
  replied
  Bạn xem bài này có thể giúp ít cho bạn : http://tuoitrevui.net/@forum/threads...chia-trong-sql

  Leave a comment:


 • anewmember
  replied
  mình cũng không hiểu chỗ này mày mò mãi không ra nếu theo bạn Nguyễn Hồ Trọng Thảo mà cắt bớt câu lệnh thì không được

  select * from SANPHAM
  where nuocsx=‘Trung Quoc’ and not exists (
  select * from CTHD
  where HOADON.sohd=CTHD.sohd and CTHD.masp=SANPHAM.masp)
  )
  câu lệnh trên thì báo lỗi

  The multi-part identifier "HOADON.sohd" could not be bound.
  còn không cắt bớt như

  Select sohd
  from HOADON
  where not exists (
  select * from SANPHAM
  where nuocsx=‘Trung Quoc’ and not exists (
  select * from CTHD
  where HOADON.sohd=CTHD.sohd and CTHD.masp=SANPHAM.masp)
  )
  thì chạy ngon.Bạn nào có thể giải thích lại giùm

  Leave a comment:


 • 10520140
  replied
  Code:
  select * from SANPHAM 
        where nuocsx=‘Trung Quoc’ and not exists (
              select * from CTHD
              where HOADON.sohd=CTHD.sohd and CTHD.masp=SANPHAM.masp)
              )
  Câu truy vấn này nó trả về bộ giá trị của bảng SanPham (Nếu cả 2 điều kiện sau Where cùng đúng)
  Bộ giá trị này chính là những sản phẩm của Trung Quốc mà SoHD chưa mua, nếu không trả về bộ giá trị nào thì có nghĩa là đã mua tất cả sản phẩm.
  Vậy khi đưa câu truy vấn này vào điều kiện NOT EXIST phía ngoài thì ta biết được SoHD đã mua hết tất cả sản phẩm của TQ hay chưa...???

  Leave a comment:


 • 10520191
  replied
  Originally posted by 10520140 View Post
  Mình chỉnh lại code của bạn cho dễ nhìn

  Code:
  Select sohd 
  from HOADON 
  where not exists (
        select * from SANPHAM 
        where nuocsx=‘Trung Quoc’ and not exists (
              select * from CTHD
              where HOADON.sohd=CTHD.sohd and CTHD.masp=SANPHAM.masp)
              )
  Theo mình, bài này để dễ hiểu, bạn có thể phân tích từ trong ra ngoài:

  Code:
  select * from SANPHAM 
        where nuocsx=‘Trung Quoc’ and not exists (
              select * from CTHD
              where HOADON.sohd=CTHD.sohd and CTHD.masp=SANPHAM.masp)
              )
  Đây chính là những sản phẩm mà SoHD đó chưa mua (Phép trừ sử dụng NOT EXISTS: Tất cả sản phẩm - Sản phẩm đã mua)

  NOT EXISTS trả về giá trị True khi không có bộ giá trị nào trả về.

  Đưa câu truy vấn "Những sản phẩm mà SoHD đó chưa mua" trở thành điều kiện NOT EXISTS nữa thì sẽ được câu truy vấn phép chia hoàn chỉnh mà bạn đã có. Chắc chắn bạn sẽ tự suy ra được kết quả là: Số HD đã mua tất cả sản phẩm do Trung Quốc sản xuất.
  Mình cảm ơn bạn rất nhiu, nhưng thực sự bạn giải thích mình ko rõ lắm.
  Code:
  select * from SANPHAM 
        where nuocsx=‘Trung Quoc’ and not exists (
              select * from CTHD
              where HOADON.sohd=CTHD.sohd and CTHD.masp=SANPHAM.masp)
              )
  Cái này, nếu có giá trị trả về thì nó trả về các bộ giá trị của table HoaDon hay SanPham

  Leave a comment:

LHQC

Collapse
Working...
X