Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Lớp thuật toán hè 2015] Tài liệu và trao đổi buổi 2

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [Lớp thuật toán hè 2015] Tài liệu và trao đổi buổi 2

  Ngày mai, phòng máy sẽ mở cửa lúc 9:30 và 10:00 là bắt đầu học nhé các bạn.
  Attached Files
  Last edited by toannv; 07-07-2015, 11:35.

 • #2
  PHP Code:
  #define MAX 60000
  #define MID 30000

  int singleNumber(intnumsint numsSize) {
      
  inthash = (int*)calloc(sizeof(int),MAX);
      for(
  int i=0i<numsSize;i++)
      {
          
  hash[nums[i]+MID]+=1;
      }
      for(
  int i=0i<MAX;i++)
      {
          if(
  hash[i]==1)
          return 
  i-MID;
      }

  - Tại vì lúc chạy ban đầu bị lỗi do có số âm. Nên chia hash ra: [0,30000): hash số âm. Còn lại hash số không âm.
  - Bài chưa tối ưu do nếu bộ test cực lớn. Cần tối ưu hơn.
  - 8ms
  Last edited by toannv; 07-07-2015, 11:23.
  Khi tất cả những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn

  Bové

  Comment


  • #3
   XOR tất cả phần tử với nhau sẽ ra kết quả
   vì 2 số giống nhau XOR lại sẽ = 0

   PHP Code:
   int singleNumber(intnumsint numsSize) {
       
   int result =  nums[0];
       for(
   int i 1numsSize i++)
       {
           
   result ^= nums[i];
       }
       return 
   result;

   Comment


   • #4
    PHP Code:
    int singleNumber(intnumsint numsSize) {
        
    int x=nums[0],i;
        for (
    i=1;i<numsSize;i++)
            
    x^nums[i];
        return 
    x;

    Ý tưởng by Thiên Phúc.

    Comment


    • #5
     Originally posted by 14520052 View Post
     PHP Code:
     int singleNumber(intnumsint numsSize) {
         
     int x=nums[0],i;
         for (
     i=1;i<numsSize;i++)
             
     x^nums[i];
         return 
     x;

     Ý tưởng by Thiên Phúc.
     Ừa ha. Hay thiệt! XOR :kiss:
     Khi tất cả những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn

     Bové

     Comment


     • #6
      Ý tưởng: Chia làm 2 mảng, mảng chứa số âm, mảng chứa số dương...

      PHP Code:
      #define _MAX 50000

      int singleNumber(intnumsint numsSize) {
          
      inthash = (int*)calloc(_MAX,sizeof(int));
          
      inthash2 = (int*)calloc(_MAX,sizeof(int));
          for (
      int i 0i<numsSizei++) {
              if (
      nums[i]<0hash[nums[i]*(-1)]++;
              else 
      hash2[nums[i]]++;
          }
          for (
      int i 0i<_MAXi++) {
              if (
      hash[i] == 1) return i*(-1);   
              if (
      hash2[i] == 1) return i;   
          }

      :embarrassed:
      "Programs must be written for people to read, and only incidentally for machines to execute"
      - Harold Abelson

      Comment


      • #7
       - C++ using STL
       - 20ms
       PHP Code:
       class Solution {
       public:
           
       int singleNumber(vector<int>& nums
           {
               
       int result nums[0];
            
               for(
       std::vector<int>::iterator it nums.begin()+1;it!=nums.end();it++)
               {
                   
       result ^=*it;
               }
               return 
       result;
           }
       }; 
       Last edited by 13520280; 07-07-2015, 13:48.
       Khi tất cả những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn

       Bové

       Comment


       • #8
        tại sao xor lần lượt như thế lại ra được kết quả đề bài yêu cầu. mấy anh giải thích giúp em với???
        :sunglasses:Practice Makes Perfect:sunglasses:

        Comment


        • #9
         Originally posted by 14520979 View Post
         tại sao xor lần lượt như thế lại ra được kết quả đề bài yêu cầu. mấy anh giải thích giúp em với???
         mỗi lần xor thì nếu có 2 số giống nhau nó sẽ ra 0 nên sau khi xor hết dãy số thì những số giống nhau sẽ bị triệt tiêu chỉ còn lại số lặp 1 lần ) nên nó ra kết quả thôi )
         PHP Code:
         Full nameThai Viet Phong
         Facebook
         www.facebook.com/ThaiVietPhong.ITM
         Email
         thaivietphong.net@gmail.com 
         Tìm trước khi hỏi bạn sẽ giỏi hơn mỗi khi tìm

         Comment


         • #10
          Originally posted by 14520674 View Post
          mỗi lần xor thì nếu có 2 số giống nhau nó sẽ ra 0 nên sau khi xor hết dãy số thì những số giống nhau sẽ bị triệt tiêu chỉ còn lại số lặp 1 lần ) nên nó ra kết quả thôi )
          cảm ơn bạn, giờ thì hiểu rồi
          :sunglasses:Practice Makes Perfect:sunglasses:

          Comment


          • #11
           nếu như vậy thì nếu mảng có 2 phần tử duy nhất sẽ ra sai kết quả? VD đối với mảng {1, 2, 3, 1} thì kết quả sẽ là 2^3 = 0010 ^ 0011 = 0001 = 1?

           Comment


           • #12
            Originally posted by 14520769 View Post
            nếu như vậy thì nếu mảng có 2 phần tử duy nhất sẽ ra sai kết quả? VD đối với mảng {1, 2, 3, 1} thì kết quả sẽ là 2^3 = 0010 ^ 0011 = 0001 = 1?
            Đề bài giới hạn chuyện này rồi mà em: every element appears twice except for one . Yên tâm.
            Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
            Last edited by toannv; 08-07-2015, 10:29.

            Comment


            • #13
             thầy ơi có tài liệu chi tiết ko ạ e ở nhà học cuối tháng này mới vào SG
             PHP Code:
             Full nameThai Viet Phong
             Facebook
             www.facebook.com/ThaiVietPhong.ITM
             Email
             thaivietphong.net@gmail.com 
             Tìm trước khi hỏi bạn sẽ giỏi hơn mỗi khi tìm

             Comment


             • #14
              Originally posted by 14520674 View Post
              thầy ơi có tài liệu chi tiết ko ạ e ở nhà học cuối tháng này mới vào SG
              Chứ em muốn chi tiết cỡ nào nữa? :funny:

              Comment


              • #15
               cải tiến đoạn code của mình bằng phương pháp đệ quy thì ta chỉ cần một dòng

               Originally posted by 13521005 View Post

               PHP Code:
               int singleNumber(intnumsint numsSize) {
                   
               int result =  nums[0];
                   for(
               int i 1numsSize i++)
                   {
                       
               result ^= nums[i];
                   }
                   return 
               result;

               PHP Code:
               int singleNumber(intnumsint numsSize) {
                   return (
               numsSize == -1) ? : (singleNumber(numsnumsSize-1)) ^ nums[numsSize-1];

               :happy:

               Comment

               LHQC

               Collapse
               Working...
               X